Over Bonniers Zorg

Bonniers Zorg wil met haar diensten (zorg, huishoudelijke ondersteuning en uitleen van hulpmiddelen), die vanuit hun kernwaarden geleverd wordt, onderscheidende thuiszorg aanbieden. Onze kernwaarden zijn: bevoegd en bekwaam, verbindend, onderscheidend, persoonlijk en met een trotse houding.

Sinds 1999

In 1999 startte Diana Bonnier een kleinschalige thuiszorgorganisatie. In eerste instantie werktte ze van thuis uit, ze deed alles op de scooter en zette zichzelf in als zorgverlener. Al snel groeide haar onderneming uit tot een dynamisch bedrijf met een flink aantal medewerkers.

Familiebedrijf

In 2009 heeft Diana het bestuurderstokje overgegeven aan haar twee kinderen: Louise Hulscher-Bonnier en Coen Bonnier. Het bedrijf groeit gestaag, maar de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak en aandacht bleven. Na 10 jaar samen Bonniers Zorg bestuurd te hebben, slaat Coen begin 2020 zijn vleugels uit richting een ander toekomstperspectief; de uitvaartbranche. Louise Hulscher Bonnier staat vanaf dan alleen haar mannetje, mét een superteam aan gemotiveerdere medewerkers om haar heen. Enthousiast en zin in de zorg-toekomst.

Kwaliteit

Sinds de oprichting van onze organisatie in 1999 is kwaliteit een speerpunt van de organisatie. Als eerste thuiszorgorganisatie binnen de regio Drechtsteden waren wij in het bezit van het HKZ-certificaat. En als eerste organisatie in Nederland heeft Bonniers Zorg het Prezo Gouden Keurmerk VV&T 2017 behaald! Met het Prezo Gouden Keurmerk tonen wij aan

  • dat cliënten van Bonniers Zorg tevreden zijn
  • dat Bonniers Zorg verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die onze branche stelt
  • dat Bonniers Zorg een verantwoord ondernemer is en voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

Wilt u meer lezen over Perspekt en het Prezo Gouden Keurmerk? Klikt hier voor meer informatie.

Lid van SPOT

Bonniers Zorg is lid van SPOT, de brancheorganisatie voor de thuis- en woonzorg. SPOT komt op voor de belangen van haar leden richting de overheid en verzekeraars. SPOT is er van overtuigd dat kleinschalige zorg het best bijdraagt aan het welzijn van de cliënt. Meer informatie over SPOT vindt u hier.

Kwaliteitsgegevens Wijkverpleging

Bonniers Zorg levert jaarlijks, in het kader van de kwaliteitsgevens wijkverpleging voor Zorginstituut Nederland, haar gegevens aan. In onderstaande documenten maken wij inzichtelijk op welke wijze Bonniers Zorg werkt aan continu kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitsgegevens Wijkverpleging 2018

Kwaliteitsgegevens Wijkverpleging 2017