Verzorging & verpleging

Verzorging

Bij verzorging gaat het om:

  • lichamelijke verzorging zoals wassen en aan- en uitkleden
  • hulp bij het aantrekken van steunkousen
  • het aanbrengen van zwachtels en prothesen
  • hulp bij het eten en drinken
  • het klaarzetten of toedienen van uw medicijnen

Verpleging

Verpleging is een gespecialiseerde vorm van zorg, die vaak aansluit op de medische zorg.

  • wond- en stomaverzorging
  • het toedienen van medicijnen
  • het geven van advies en instructie

Zorgverzekeringswet en de bekostiging van de zorg

Met verschillende zorgverzekeraars heeft Bonniers Zorg afspraken gemaakt rondom de declaratie van uw zorg. Dit betekent dat u geen administratieve lasten ervaart. Neemt u met Bonniers Zorg contact op om uw mogelijkheden te bekijken.