Huishoudelijke zorg

Veel mensen hebben ondersteuning nodig bij het schoonmaken van het huis. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk, zwaar huishoudelijk werk en de was doen. U komt dan in aanmerking voor een HO-indicatie. Sommige mensen hebben naast de huishoudelijke ondersteuning ook hulp nodig bij het organiseren van het huishouden, bijvoorbeeld wanneer er kleine kinderen zijn. Het gaat dan om het organiseren van het huishouden en ondersteuning bij de zorg van bijvoorbeeld uw huisgenoten (kinderen). Naar alle waarschijnlijkheid wordt u dan een HO+-indicatie toegekend.

Bonniers Zorg gaat samen met u in gesprek over de invulling van de huishoudelijke ondersteuning. Alles wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Particuliere huishoudelijke zorg

Wenst u uitbreiding van uw wekelijkse huishoudelijke zorgmoment? Dat kan! U betaalt daarvoor € 27,50 per uur. Daarvoor ontvangt u uw vaste zorgverlener en bij ziekte of afwezigheid krijgt u een vervangster. Particuliere huishoudelijke zorg van Bonniers Zorg is net zo betrouwbaar, flexibel en snel in te zetten als geindiceerde ondersteuning.

Aanvragen WMO-indicatie

Wanneer u denk in aanmerking te komen voor een WMO-indicatie dan kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) via telefoonnummer 078-7708910 of kijk op hun site.

Eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor uw eigen bijdrage WMO huishoudelijke ondersteuning een relatief kleine eigen bijdrage. Het CAK int de eigen bijdrage. Wenst u meer informatie over uw eigen bijdrage en CAK? Kijk dan op hun website.